xoves, 19 de xaneiro de 2017

Arquivo dixitalizado da Real Academia Galega

A RAG abre o catálogo do Arquivo a través da Rede e dá acceso a máis de 3.700 documentos dixitalizados 

Máis información en http://bit.ly/2jC2Xbu

xoves, 29 de setembro de 2016

martes, 23 de agosto de 2016

Cursos preparatorios CELGA nas E.O.I.CURSOS DE GALEGO (PREPARATORIOS CELGA)
 NAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

EOI de Ferrol

Nivel
Data de inicio
Data de fin
Horarios
DíasMañá
Tarde

Celga 4
Outubro 2016
Xaneiro 2017
11.00
12.30
---------
Luns, xoves e venres
Celga 4
Outubro 2016  
Xaneiro 2017
----------------
16.00 18.00
Martes e mércores

Dirixido a: maiores de 16 anos
Convocatoria: DOG núm. 156 do 19/08/2015
Lugar de inscrición: na propia escola
Prazo de inscrición:
· Do 20/08/2016 a 09/09/2016 (1º cuadrimestre)
· Do 12/12/2016 a 02/01/2017 (2º cuadrimestre)

Cursos de linguaxe administrativa galega en liña nas E.O.I.CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA
 GALEGA EN LIÑA
 NAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

EOI da Coruña

Nivel
Data de inicio
Data de fin
Medio
Outubro 2016
Xaneiro 2017
Superior
Outubro 2016
Xaneiro 2017
Medio
Febreiro 2017
Maio 2017
Superior
Febreiro 2017
Maio 2017

EOI de Ferrol

Nivel
Data de inicio
Data de fin
Medio
Febreiro 2017
Maio 2017

Dirixido a: persoal das administracións públicas
Convocatoria: DOG núm. 156 do 19/08/2016
Lugar de inscrición: na propia escola
Prazo de inscrición:
·        Do 20/08/2016 a 09/09/2016 (1º cuadrimestre)
·        Do 12/12/2016 a 02/01/2017 (2º cuadrimestre)

Probas CelgaPROBAS CELGA


NIVEIS 1, 2, 3 e 4

Requisitos: persoas maiores de 16 anos
Data de realización das probas:
Celga 4:  5 de novembro de 2016
Celga 2:  6 de novembro de 2016
Celga 3:  12 de novembro de 2016
Celga 1:  13 de novembro de 2016
Lugar: Santiago de Compostela
Prazo de inscrición: ata o 19 de setembro
Formulario de inscrición: http://www.lingua.gal
Taxas do exame: 15,61 euros
Convocatoria publicada no DOG núm. 155 do 18/08/2016

xoves, 16 de xuño de 2016CURSOS DE GALEGO PREPARATORIOS CELGA
Dirixido a: persoas maiores de 16 anos
Convocatoria no DOG núm. 114 do 16/06/2016
Lugar de inscrición: preferiblemente por vía electrónica

Prazo de inscrición: ata o 16/07/2016
Os cursos impartiranse en:

. Betanzos ....................... Celga 4
. Carballo .........................      Celga 4
. Cedeira ..........................      Celga 3
. Cee ................................      Celga 2
. A Coruña ........................      Celga 4
. Fene ..............................       Celga 3
. Oleiros ...........................      Celga 4
. Padrón ...........................      Celga 3
. Vimianzo ........................      Celga 2