mércores, 14 de xuño de 2017

Cursos de formación para persoal da Admón.


DEPUTACIÓN DA CORUÑA
 
  •  Ler e escribir en galego. Redacción e estilo para mellorar os teus textos 
  •  Linguaxe inclusiva
  •  Comunicación en lingua de signos española. Nivel inicial A1EGAP

  •  Manual de estilo do DOG e outras  publicacións institucionais
  •  Desenvolvemento e fomento das  habilidades comunicativas na  Administración pública
  • Ferramentas e técnicas para falar mellor en público
  •  Destrezas lingüísticas para a  redacción de textos na web
  •  Comunicación escrita e elaboración de informes

Máis información en http://www.xunta.gal/dog (DOG núm. 105 do 5 de xuño de 2017)
 

FEGAMP

  •  Modernización da linguaxe administrativa. Técnicas de escritura, estilo e redacción de documentos.
  •  Obradoiro básico de lingua de signos española. Nivel A1.1luns, 15 de maio de 2017

Premios Letras Galegas 2017


ANUNCIO DAS OBRAS PREMIADAS


XXVII CERTAME DE DEBUXO

1ª categoría: ata 6 anos

- 1º PREMIO (Vale de 75 €+libro). Pseudónimo e título da obra: M.G.S. "A galiña azul e as laranxas máis laranxas de todas as laranxas".Autora: María García Sande

- 2º PREMIO (Vale de 50 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Fada. “Meus avós". Autora: Abigail García González.

- 3º PREMIO (Vale de 30 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Alicia no país das marabillas. "Mamá ten un bebé". Autora: María Bello Vázquez.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Rex. “Letras galegas 2017. Carlos Casares". Autora: Celia Guillín Ruanova.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Estrela. "A familia xigante". Autor: Breogán Rodríguez Ois.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Capitan Men. "Un día feliz". Autor: Mario Castro Gómez.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Cari. "O bosque". Autor: Izan Morado Lago.

2ª Categoría: De 7 A 9 anos

- 1º PREMIO (Vale de 75 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Bico de xeado: "Granxa o Cancelo". Autor: Arón Roibal Pais.

- 2º PREMIO (Vale de 50 €+libro). Pseudónimo e título da obra: O Futbolista: "Noite galega de San Xoán ". Autor: Murilo Jul Costa.

- 3º PREMIO (Vale de 30 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Olivia: "Reino planta". Autora: Iria Martínez Sánchez.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Piruleta: "Visita cultural". Autora: Laura María Vázquez Varela.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Azul marino: "A paisaxe dos animais". Autora: Carmela Eiroa Durán..

3ª Categoría: De 10 A 13 anos

- 1º PREMIO (Vale de 75 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Tomatito21: "Na Ribeira". Autora: María Blanco Sabín.

- 2º PREMIO (Vale de 50 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Fakin amo. Roman Reigns: "A catarata do resplandor". Autor: Alex Ponte González.

- 3º PREMIO (Vale de 30 €+libro). Pseudónimo e título da obra:  Doce de leite: "A locomotora do vento". Autora: Blanca Riveiro López.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Ginny: "A fechadura do saber". Autora: Candela Castro Pérez.

4ª Categoría: De 14 A 17 anos

- 1º PREMIO (Vale de 75 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Mediometro: "Morriña". Autora: Eva Blanco López.

- 2º PREMIO (Vale de 50 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Ánduril: "Día Gris". Autora: Lucía Vázquez López.

- 3º PREMIO (Vale de 30 €+libro). Pseudónimo e título da obra:  A pantera lila: "Praia Grande de  Miño vista desde a praia de Lago". Autora: Leticia Jul Costa.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro).Pseudónimo e título da obra:  Mar: "Matándoo a el, matámonos a nós". Autora: María Dopico Villarino.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro).Pseudónimo e título da obra:  Azul. “Igualdade”. Autora: Xana Rivas Santos. 


XXVII CERTAME DE RELATO CURTO

1ª Categoría: Ata 8 anos

Deserta

2ª Categoría: De 9 A 11 anos

- 1º PREMIO (Vale de 75 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Silencívora: "A meiga das fragas".  Autor: Álex Calvo López.

- 2º PREMIO (Vale de 50 €+libro). Pseudónimo e título da obra: DAVAVA: "A paixón de Xan". Autor: David Vázquez Varela.

- 3º PREMIO (Vale de 30 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Cosquillas: "O boneco feliz". Autora: Sofía Galego Bello.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Piruleta: "Festas patronais". Autora: Laura María Vázquez Varela.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Pelusín: "As miñas Amigas". Autora: Ana Veiga Amor.

3ª Categoría: De 12 A 15 anos

- 1º PREMIO (Vale de 75 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Mar: "Adahi". Autora: María Dopico Villarino.

- 2º PREMIO (Vale de 50 €+libro). Pseudónimo e título da obra:  Abril. “O bosque”. Autora: Xana Rivas Santos.

- 3º PREMIO (Vale de 30 €+libro). Pseudónimo e título da obra:  Difetto: "O inspector Johnson". Autor: Samuel Blanco Fraga.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Algodón de azúcar: "Os recordos son de auga". Autora: Blanca Riveiro López.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Esmorga: "O anel de Louise". Autora: Sara Simoes Filgueiras.

4ª Categoría: De 16 A 17 anos

Deserta


XX CERTAME DE POESÍA

1ª Categoría: Ata 8 anos

- 1º PREMIO (Vale de 75 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Osiña: "A ponte de cores" Autora: Olalla Losada Bello.

- 2º PREMIO (Vale de 50 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Bob Esponja: "A galiña azul". Autor: Martín Rodríguez Boutureira.

- 3º PREMIO (Vale de 30 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Paul Dybala: "A galiña azul". Autor: Rubén Rodríguez Boutureira.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Lunha: "Mundos de fantasía". Autora: Rocío López Picos. 

2ª Categoría: De 9 A 11 anos

- 1º PREMIO (Vale de 75 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Cabaleiro Branco: "Mil versos profundos". Autor: Juan Blanco López.

- 2º PREMIO (Vale de 50 €+libro). Cosquillas: "As estacións". Autora: Sofía Galego Bello.

- 3º PREMIO (Vale de 30 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Pelusín. “O Xazmín”. Autora: Ana Veiga Amor.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Piruleta: "O papel das nosas plantas". Autor: Laura María Vázquez Varela. 

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). DAVAVA: "O río Milo". Autor: David Vázquez Varela. 

3ª Categoría: De 12 A 15 anos

- 1º PREMIO (Vale de 75 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Ánduril: "Loita sen tregua". Autora: Lucía Vázquez López.

- 2º PREMIO (Vale de 50 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Camila. “Aprender a vivir”. Autora: Lucía Veiga Amor.

- 3º PREMIO (Vale de 30 €+libro). Pseudónimo e título da obra:  Difetto: "Que será daqueles que...?" Autor: Samuel Blanco Fraga.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: TAwen: "O lume da vida". Autora: Sara Díaz Porca.

- ACCÉSIT (Vale de 20 €+libro). Pseudónimo e título da obra: Mar: "É feminista non feminazi". Autora: María Dopico Villarino.

4ª Categoría: De 16 A 17 anos

Deserto


Miño, 15 de maio de 2017
O alcalde
Ricardo Sánchez Oroza

mércores, 10 de maio de 2017

Xurado dos certames das Letras Galegas 2017


Con data do 09.05.2017 ditouse a seguinte Resolución da Alcaldía:

"Logo de ver a Resolución da Alcaldía núm. 338/2017 do 19.04.2017 pola que se aproba a convocatoria para a concesión de premios do XXVII Certame de Debuxo, XXVII Certame de Relato Curto e XX Certame de Poesía, organizados co gallo das Letras Galegas 2017.

Logo de ver que o apartado 6 da dita convocatoria dispón que "o xurado estará formado por tres membros do ámbito cultural e educativo e por un secretario ou secretaria, con voz e sen voto, en representación do Concello de Miño. A súa composición farase pública con antelación á emisión do ditame e será fixada pola Concellería de Cultura".

Logo de ver a proposta de xurado asinada pola concelleira de Cultura con data  08.05.2017.

Visto canto antecede esta  Alcaldía, en uso das atribucións que lle confire o ordenamento xurídico, RESOLVE:

Primeiro.- Designar como integrantes do xurado as persoas que se relacionan deseguido e fixar a data da reunión como se indica en cada certame:

XXVII Certames de Debuxo
a) Reunión do xurado: reunirase o mércores, 10 de maio de 2017 ás 12.00 horas. A presente data e hora poderán ser modificadas sen aviso previo.
b) Integrantes do xurado:
Presidencia:  Mª Carmen Sánchez Castro
Suplente do presidente: Eva Mª Fernández Torres
Secretaria: Sonia Alonso Figueroa.
Suplente da secretaria: Cristina Rodríguez Mosquera
1º vogal: Pilar Rodríguez Casal
Suplente de 1º Vogal: Ignacio Edreira Moreira
2º vogal:  Mónica González Robla
Suplente do 2º Vogal: María Carmen Dopico

XXVII Certames de Relato Curto
a) Reunión do xurado: reunirase o mércores, 10 de maio 2017 ás 11.00 horas. A presente data e hora poderán ser modificadas sen aviso previo.
b) Integrantes do xurado:
Presidencia: Begoña Martín Acero
Suplente do presidente: Mª Carmen Sánchez Castro
Secretaria: Sonia Alonso Figueroa
Suplente da secretaria: Cristina Rodríguez Mosquera
11ª vogal: Daniela García Sánchez
Suplente de 1º Vogal: Ignacio Edreira Moreira
2º vogal: Leticia López Pérez
Suplente do 2º Vogal: María Carmen Dopico
 
XX Certame de Poesía
a) Reunión do xurado: reunirase o mércores, 11 de maio de 2017 ás 13:00 horas. A presente data e hora poderán ser modificadas sen aviso previo.
b) Integrantes do xurado:
Presidente: José Casanova  Santamariña
Suplente da presidente: Mª Carmen Sánchez Castro
Secretaria: Sonia Alonso Figueroa
Suplente da secretaria: Cristina Rodríguez Mosquera
1ª vogal: Daniela García Sánchez
Suplente de 1º Vogal: Ignacio Edreira Moreira
2º vogal: Leticia López Pérez
Suplente do 2º Vogal: María Carmen Dopico

2º.­ Que se proceda á súa publicación no taboleiro de edictos.

3º.­ Dar conta da presente resolución ao Servizo de Normalización Lingüística, así como ao Pleno na próxima sesión ordinaria que se celebre."

O alcalde
Ricardo Sánchez Oroza