martes, 26 de setembro de 2017

Día Europeo das Linguas

A Deputación da Coruña e a Mesa pola Normalización Lingüística celebran o Día Europeo das Linguas coa presentación do documental Tosta.

O documentario e a presentación do libro terán lugar o martes, día 26, ás 20:00 no Teatro Colón con entrada libre.

Máis información en https://www.dicoruna.es/novas?id_evento=2143

venres, 30 de xuño de 2017

Cursos de linguaxe administrativa (EGAP)A EGAP convoca cursos de linguaxe administrativa galega dos niveis medio e superior destinados:
- A persoal de administración e servizos (PAS) das universidades galegas.
– A empregados/as públicos/as que presten servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e nas institucións públicas autonómicas que non poidan acceder ás convocatorias de formación continua.
– A empregados/as públicos/as ao servizo das entidades locais galegas.

Matrícula: desde as 8 horas do 28 de xuño ata as 14 horas do 7 de xullo en http://egap.xunta.gal/matricula 

Máis información no DOG do 27 de xuño ou en http://egap.xunta.gal/fichanova/id/2689

mércores, 14 de xuño de 2017

Cursos de formación para persoal da Admón.


DEPUTACIÓN DA CORUÑA
 
  •  Ler e escribir en galego. Redacción e estilo para mellorar os teus textos 
  •  Linguaxe inclusiva
  •  Comunicación en lingua de signos española. Nivel inicial A1EGAP

  •  Manual de estilo do DOG e outras  publicacións institucionais
  •  Desenvolvemento e fomento das  habilidades comunicativas na  Administración pública
  • Ferramentas e técnicas para falar mellor en público
  •  Destrezas lingüísticas para a  redacción de textos na web
  •  Comunicación escrita e elaboración de informes

Máis información en http://www.xunta.gal/dog (DOG núm. 105 do 5 de xuño de 2017)
 

FEGAMP

  •  Modernización da linguaxe administrativa. Técnicas de escritura, estilo e redacción de documentos.
  •  Obradoiro básico de lingua de signos española. Nivel A1.1