xoves 29 setembro 2016

martes 23 agosto 2016

Cursos preparatorios CELGA nas E.O.I.



CURSOS DE GALEGO (PREPARATORIOS CELGA)
 NAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

EOI de Ferrol

Nivel
Data de inicio
Data de fin
Horarios
Días



Mañá
Tarde

Celga 4
Outubro 2016
Xaneiro 2017
11.00
12.30
---------
Luns, xoves e venres
Celga 4
Outubro 2016  
Xaneiro 2017
----------------
16.00 18.00
Martes e mércores

Dirixido a: maiores de 16 anos
Convocatoria: DOG núm. 156 do 19/08/2015
Lugar de inscrición: na propia escola
Prazo de inscrición:
· Do 20/08/2016 a 09/09/2016 (1º cuadrimestre)
· Do 12/12/2016 a 02/01/2017 (2º cuadrimestre)

Cursos de linguaxe administrativa galega en liña nas E.O.I.



CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA
 GALEGA EN LIÑA
 NAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

EOI da Coruña

Nivel
Data de inicio
Data de fin
Medio
Outubro 2016
Xaneiro 2017
Superior
Outubro 2016
Xaneiro 2017
Medio
Febreiro 2017
Maio 2017
Superior
Febreiro 2017
Maio 2017

EOI de Ferrol

Nivel
Data de inicio
Data de fin
Medio
Febreiro 2017
Maio 2017

Dirixido a: persoal das administracións públicas
Convocatoria: DOG núm. 156 do 19/08/2016
Lugar de inscrición: na propia escola
Prazo de inscrición:
·        Do 20/08/2016 a 09/09/2016 (1º cuadrimestre)
·        Do 12/12/2016 a 02/01/2017 (2º cuadrimestre)

Probas Celga



PROBAS CELGA


NIVEIS 1, 2, 3 e 4

Requisitos: persoas maiores de 16 anos
Data de realización das probas:
Celga 4:  5 de novembro de 2016
Celga 2:  6 de novembro de 2016
Celga 3:  12 de novembro de 2016
Celga 1:  13 de novembro de 2016
Lugar: Santiago de Compostela
Prazo de inscrición: ata o 19 de setembro
Formulario de inscrición: http://www.lingua.gal
Taxas do exame: 15,61 euros
Convocatoria publicada no DOG núm. 155 do 18/08/2016

xoves 16 xuño 2016



CURSOS DE GALEGO PREPARATORIOS CELGA




Dirixido a: persoas maiores de 16 anos
Convocatoria no DOG núm. 114 do 16/06/2016
Lugar de inscrición: preferiblemente por vía electrónica

Prazo de inscrición: ata o 16/07/2016
Os cursos impartiranse en:

. Betanzos ....................... Celga 4
. Carballo .........................      Celga 4
. Cedeira ..........................      Celga 3
. Cee ................................      Celga 2
. A Coruña ........................      Celga 4
. Fene ..............................       Celga 3
. Oleiros ...........................      Celga 4
. Padrón ...........................      Celga 3
. Vimianzo ........................      Celga 2